2018 წელს, აჭარის მთავრობა რეგიონში 20 ჰა მიწის ნაკვეთზე ჩაის პლანტაციების გაშენებას გეგმავს


tea-ajara

აჭარის მთავრობა რეგიონში მეჩაიეობის განვითარების ხელშეწყობას იწყებს და ამ მიზნით 2018 წელს 633 ათას 378 ლარის დახარჯვას აპირებს. შესაბამისი პროგრამა 2018 წლის აჭარის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში უკვე ჩადებულია.

პროგრამის მიხედვით, აჭარაში, 2018 წლის ბოლომდე ჩაის პლანტაცია 20 ჰა-მდე მიწის ნაკვეთზე გაშენდება.

როგორც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განმარტავენ, მეჩაიეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გაშენებული ჩაის პლანტაციებზე მოსავლის აღებას უკვე სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივები უზრუნველყოფენ და ამ უფლებას ისინი სპეციალური კონკურსის შედეგად მოიპოვებენ.

სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამჟამად რეგიონში ჩაის პლანტაციები 450 ჰექტარზეა გაშენებული, საიდანაც წლის განმავლობაში საშუალოდ 1000 ტონამდე ჩაი იკრიფება.