დირექტორთა საბჭოს წევრები


 

hossin-zade panahi

მუჰამედ ჰოსეინ ზად ფანაჰი

თავმჯდომარე

panahi@gicci.org


ahime-aba-chi

რაჰიმ აბაჩი

გენერალური დირექტორი

abachi@gicci.org


ehsan-akbar-nejad

ეჰსან აქბარლუ

თავმჯდომარის მოადგილე

akbarlou@gicci.org


akbar-lo

ალი აქბარ ქოქაბ ზადე

დირექტორთა საბჭოს წევრი


 

mohammad-eizadi

მოჰამად იზადი

დირექტორთა საბჭოს წევრი


ivane

ივანე მთვრალაშვილი

დირექტორთა საბჭოს წევრი

mtvralashvili@gicci.org


ლევან ჩიქოვანი

დირექტორთა საბჭოს წევრი

chikovani@gicci.org


 

jamshid-sorkh-koohi

ჯამშიდ სორხქუჰი

დირექტორთა საბჭოს წევრი

jamshid_sorkhkouhi@yahoo.com